Fitness- og dansestudie kun for kvinder

..forskellige træningsformer, der alle tager udgangspunkt i dans

Fitness- og dansestudie kun for kvinder

..forskellige træningsformer, der alle tager udgangspunkt i dans

Medlemsbetingelser

Medlemskort

Medlemskort (klippekort, månedskort og enkelttimer) gælder til alle hold i STUDIO F15 (undtagen de lukkede hold og forløb). STUDIO F15 forbeholder sig retten til løbende at ændre i holdplanen uden varsel.

Klippekortet gælder i max 3 mdr. fra købsdato.Et medlemskort er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.

Det er medlemmets ansvar, at STUDIO F15 til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. Du kan booke dig på et hold op til 14 dage før.

Afmelding

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalt time/træning, skal der meldes afbud senest fire timer før starttidspunktet.
Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation senest 4 timer før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr på kr. 200,- og ved klippekort trækkes et klip.
Betales gebyret ikke, har STUDIO F15 ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. Ved forløb refunderes beløb ikke.

Opsigelse af medlemskab

Løbende medlemskort kan til enhver tid opsiges inden den 15. i indeværende måned. Sker opsigelsen efter den 15. i måneden, hæfter du for indeværende måned + 1 efterfølgende måned.  Det vil sige at hvis du melder dig ud d. 6 juni, så hæfter du dig for resten af juni og hele juli måned. Hvis du melder dig ud d. 17 juni, hæfter du dig for juli + august.

Når du køber et månedskort første gang, hæfter du således for 2 måneder. Opsigelsen skal ske online på dette link eller via en mail til info@studiof15.dk. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering. Opsiges et forudbetalt forløb, refunderes beløbet ikke.

Ønsker du efter endt medlemskab at oprette et nyt senere hen, vil dette have et opstartsgebyr på 250 kr.

Udelukkelse af medlem

STUDIO F15 kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af STUDIO F15s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt STUDIO F15 ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betegnes blandt andet gentagne udlån af medlemskort.

Kapacitet på hold

STUDIO F15 kan ikke garantere, at der altid er plads på holdene. Vi opfordrer dig til at booke dig på holdene i god tid, så du sikrer dig en plads.

Prisændringer

STUDIO F15 kan løbende regulere priserne i henhold til udviklingen i forbrugsprisindekset.

Beroperioder

Medlemskabet kan sættes i bero for 250 kr. Det skal mindst sættes i bero i 14 dage og kan højst sættes i bero i 3 måneder. Ønsker du at sætte dit medlemsskab i bero, så send en email til info@studioF15.dk med de præçise datoer og “godkendelse” af at vi må trække 250 kr fra din konto.

Heldbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med STUDIO F15. STUDIO F15 tager ikke ansvaret for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

Værdigenstande

STUDIO F15 bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Ordensregler

Ingen udendørs sko i dansesalen. Alkohol og rygning forbudt overalt i STUDIO F15. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. STUDIO F15 kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet. I øvrigt opfordrer vi til almindelig hensyntagen.

Uforudsigelighed

STUDIO F15 er ikke ansvarlig for en eventuel forhindring eller begrænsning af træningsmuligheder, som skyldes omstændigheder, der er udenfor STUDIO F15s kontrol og som ikke med rimelighed kunne forudses, undviges eller overvindes af STUDIO F15.

Nyhedsbreve og information

Når et medlem vælger at takke ja til at modtage STUDIO F15s elektroniske nyhedsbrev samtykkes der til, at STUDIO F15 må gemme og anvende information om brug af medlemskabet til at sende relevante servicemails.

..min kontorkrop er blevet tonet mere end jeg troede var muligt

..min kontorkrop er blevet tonet mere end jeg troede var muligt

Christine Delin

Så smagfuld og indbydende perle af et danse/workout studio i en totalt skøn gammel bygning i Frederiksstaden – med den absolut mest inspirerende, indsigtsfulde, smukke, dygtige og sjove Maria Stumbeck som ejer/underviser! Ved at komme til hendes undervisning er min kontorkrop blevet tonet mere end jeg troede var muligt på kort tid, jeg er blevet meget mere bevidst om min kropsholdning og så nyder jeg bare alt det midt i mellem. Jeg passer ind!

..personligt sted med plads til alle begyndere som øvede

..personligt sted med plads til alle begyndere som øvede

Kimie Kronberg Jensen

Maria-C er en unik underviser – nærværende, teknisk dygtig, en fantastisk koreograf, og så har hun helt styr på, hvad der er sundt og godt for kroppen. Kan du lide at danse og udfordre din krop er jazzylicious et must. Studio F 15 er er et skønt og personligt sted med plads til alle begyndere som øvede

..fyldt med passion og livsglæde

..fyldt med passion og livsglæde

Anna Stine Wad

Der er fyldt med passion og livsglæde i dette smukke og intime danse- og træningsstudie, der ligger i en baggård til Amalienborg. Maria er en fantastisk underviser og gør stedet og træningen til noget ganske særligt, med sin store indlevelse og varme. Kan kun anbefales.

Få 5 trin til, hvordan du kan eje din kvindelighed med en god kropsholdning

..og bliv opdateret på hvad der sker af nyt i Studio F15

Studio F15

Copyright © Studio F15